Професійні програми підвищення кваліфікації

 

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", із змінами, підвищення кваліфікації за професійними програмами спрямовується на фахове удосконалення та оновлення знань і набуття умінь, навичок державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

  Підвищення кваліфікації за професійними програмами здійснюється  протягом першого року роботи для вперше прийнятих на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування або обраних та призначених на відповідні посади, а також у разі потреби перед або за результатами оцінювання службової діяльності, але не рідше ніж один раз на три роки.

  Професійна програма передбачає навчання:

– за загальною складовою частиною – удосконалення та оновлення знань і набуття умінь, навичок у вирішенні правових, економічних, політологічних, управлінських, соціально-гуманітарних та інших питань професійної діяльності державного службовця і посадової особи місцевого самоврядування;

– за функціональною складовою частиною – здобуття додаткових знань і набуття умінь, навичок відповідно до вимог Національної рамки кваліфікацій, зокрема вимог до професійної компетентності осіб, що обіймають посади державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

– за галузевою складовою частиною – здобуття додаткових знань з новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності.

  Вимоги до структури і змісту професійних програм розробляються Національною академією державного управління при Президентові України та затверджуються Національним агентством України з питань державної служби (наказ Національного агентства України з питань державної служби від 30.03.2015 № 65 "Про затвердження вимог до структури та змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2015 року за
№ 422/26867,із змінами).

  Професійні програми розробляються відповідними навчальними закладами, узгоджуються з Національним агентством України з питань державної служби та органами, на які поширюється дія законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування".

  Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій розроблені, погоджені в установленому порядку та реалізуються такі професійні програми:

– Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців;

– Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

– Тематична професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад з питань запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

Впродовж 2018 року навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації організовано та проведено у 15 навчальних групах.

Зокрема, Центром реалізовано 3 двотижневі професійні програми, навчальний обсяг яких становив 108 годин у 4 навчальних групах, для:

– державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які вперше прийняті на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування (дві навчальні групи);

– секретарів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, у т.ч. об'єднаних територіальних громад;

– керівників та фахівців відділів земельних відносин, спеціалістів-землевпорядників сільських, селищних, міських  рад (в т.ч. об’єднаних територіальних громад);

а також 8 однотижневих (з навчальним обсягом 54 години) професійних програм у 9 навчальних групах для:

– старост та виконуючих обов’язки старост в об’єднаних територіальних громадах;

– працівників управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад, департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та фахівців з питань освіти об’єднаних територіальних громад;

– бухгалтерів органів місцевого самоврядування (дві навчальні групи);

– керівників та спеціалістів з питань праці управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та фахівців з питань праці об’єднаних територіальних громад;

– спеціалістів служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад, відділів по районах служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради та фахівців об’єднаних територіальних громад, на яких покладено виконання відповідних обов’язків;

– начальників (спеціалістів) відділів бухгалтерського обліку та звітності управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад;

– працівників управлінь праці та соціального захисту населення Запорізької міської по Заводському району;

– працівників управлінь праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району.

Слід зазначити, що у звітному періоді Центр продовжив власнозапочатковану практику щодо організації підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування – працівників управлінь праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради – безпосередньо на робочих місцях.

Тематичні професійні програми підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, навчальний обсяг яких становить 72 години, були реалізовані для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування регіону у двох навчальних групах.

Загалом, за професійними програмами підвищення кваліфікації пройшли навчання 461 особа, серед них 63 державних службовців місцевих органів виконавчої влади, 11 державних службовців територіальних органів центральних органів виконавчої влади,  365 посадових осіб місцевого самоврядування; 22 працівника підприємств, установ та організацій.