Тематичні короткострокові семінари

 

   Тематичний короткостроковий семінар – навчальний захід, який використовується в системі навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для періодичного підвищення кваліфікації персоналу з метою підвищення їх професійної компетентності, забезпечення рівня професіоналізму, достатнього для ефективної професійної діяльності в умовах проведення структурних реформ, зокрема, реформування державного управління та державної служби, місцевого самоврядування та територіальної організації влади; змін законодавства тощо.

   Підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткострокових семінарів відіграє особливу роль у професіоналізації публічної служби, оскільки передбачає:

  • чітку спрямованість на задоволення конкретних навчальних потреб і професійних інтересів державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
  • можливість за відносно короткий час здобути додаткові знання з новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності, а також удосконалити окремі аспекти професійної компетентності (зокрема, розширити і систематизувати знання, підвищити рівень оволодіння уміннями, необхідних для виконання посадових обов'язків та інш.).

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2010
№ 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", із змінами, тематичні короткострокові семінари проводяться за програмами та планами, що розробляються відповідними навчальними закладами і затверджуються органами, на які поширюється  дія законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", на підставі типових програм і рекомендацій, підготовлених Національною академією державного управління при Президентові України та затверджених Національним агентством України з питань державної служби в установленому порядку (наказ Національного агентства України з питань державної служби від 04.11.2011 № 49 "Про затвердження методичних рекомендації щодо розробки типових програм тематичних постійно діючих і короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів", із змінами).

   Навчання за програмами тематичних короткострокових семінарів та отримання сертифіката про підвищення кваліфікації враховуються державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування під час оцінювання службової діяльності та призначення на вищу посаду.

    Впродовж 2018 року особливу увагу було приділено організації та проведенню тематичних короткострокових семінарів. Тематика проведених впродовж звітного періоду тематичних короткострокових семінарів відповідала потребам замовників навчання – органів публічної влади Запорізької області та була спрямована на реалізацію пріоритетних завдань вищих органів влади. Змістове наповнення програм слугувало вивченню сучасних актуальних правових, економічних, соціальних, політичних питань в умовах реформування державного управління та державної служби, місцевого самоврядування та служби в органах місцевого самоврядування, територіальної організації влади, зокрема, децентралізації, та мало за мету сприяти розвитку професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо стратегічного розвитку територій, у т.ч. покращення інвестиційного клімату; об'єднання територіальних громад, децентралізації влади та фінансової системи; запобігання корупції в діяльності органів влади; мовної підготовки; детінізації доходів; організації та здійснення публічних закупівель; покращення надання адміністративних та соціальних послуг населенню; застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності органів публічної влади та ін.

Так, Центром реалізовано 62 навчальні програми тематичних короткострокових семінарів (із них: семінарів-тренінгів – 12, семінарів-вебінарів – 2, круглих столів – 1) для 64 навчальних груп:

– "Актуальні питання застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності органів публічної влади" (для посадових осіб місцевого самоврядування);

– "Актуальні питання діяльності органів публічної влади в умовах оновленого антикорупційного законодавства" (для посадових осіб місцевого самоврядування – працівників виконавчих органів Запорізької міської ради, посадових осіб юридичних осіб публічного права та депутатів Запорізької міської ради);

– "Актуальні питання діяльності органів публічної влади в умовах оновленого антикорупційного законодавства" (для державних службовців органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування, посадових осіб юридичних осіб публічного права, депутатів місцевих рад Новомиколаївського району);

– "Актуальні питання діяльності органів публічної влади в умовах оновленого антикорупційного законодавства" (для посадових осіб місцевого самоврядування – працівників районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району);

– "Актуальні питання діяльності архівних установ області" (для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та трудових архівів);

– "Актуальні питання запобігання корупції у сфері публічного управління" (для працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування);

– "Актуальні питання проходження державної служби" (для керівників апаратів райдержадміністрацій);

– "Запобігання корупції у сфері публічного управління" (для працівників Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області);

– "Актуальні питання діяльності органів публічної влади в умовах оновленого антикорупційного законодавства" – в рамках реалізації програми тематичного постійно діючого семінару "Чинне законодавство України: новації, зміни та практика застосування" (для працівників юридичних служб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій);

– "Актуальні питання діяльності органів соціального захисту населення в умовах оновленого законодавства України" (для керівних працівників управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій та управлінь соціального захисту населення міських (міст обласного значення) рад);

– "Актуальні питання здійснення публічних закупівель" (для працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у т.ч. об'єднаних територіальних громад);

– "Актуальні питання реалізації державної політики у сфері оздоровлення, відпочинку дітей та сімейної політики" (для спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які відповідають за організацію оздоровлення та відпочинок дітей);

– "Формування комунікативної культури публічних службовців" (для працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування);

– "Актуальні питання застосування земельного законодавства
України" – в рамках реалізації програми тематичного постійно діючого семінару "Чинне законодавство України: новації, зміни та практика застосування" (для працівників юридичних служб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування);

– "Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування: реалізація законодавства України про звернення громадян" (для посадових осіб місцевого самоврядування – працівників виконавчих органів Запорізької міської ради);

– "Актуальні питання діяльності органів публічної влади: застосування сучасних інформаційних технологій" (для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та посадових осіб місцевого самоврядування);

– "Актуальні питання призначення житлових субсидій органами соціального захисту населення" (для керівних працівників управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій та управлінь соціального захисту населення міських (міст обласного значення) рад);

– "Актуальні питання діяльності органів публічної влади: використання ділової української мови" (для посадових осіб місцевого самоврядування – працівників виконавчих органів Запорізької міської ради);

– "Психологічні особливості ділового спілкування. Профілактика професійного вигорання" (для державних службовців – працівників Департаменту соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації);

– "Актуальні питання реалізації державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України" (для працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відповідальних за зв’язки з громадськістю та взаємодію із засобами масової інформації);

– "Актуальні питання діяльності органів публічної влади: використання ділової української мови" (для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та посадових осіб місцевого самоврядування);

– "Актуальні питання здійснення публічних закупівель" – в рамках реалізації програми тематичного постійно діючого семінару "Чинне законодавство України: новації, зміни та практика застосування" (для працівників юридичних служб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування);

– "Психологічні особливості ділового спілкування. Профілактика професійного вигорання" (для посадових осіб місцевого самоврядування – працівників районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району);

– "Актуальні питання діяльності закладів освіти в умовах реалізації нового Закону України "Про освіту" (для керівників Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та об'єднаних територіальних громад);

– "Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні" (для секретарів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, у т.ч. об’єднаних територіальних громад);

– "Актуальні питання реалізації державної регуляторної політики" (для посадових осіб місцевого самоврядування – працівників виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та виконавчих апаратів районних рад);

– "Історичні аспекти державної служби. Втілення сучасних стандартів функціонування державної служби" (для державних службовців – працівників апаратів та структурних підрозділів Бердянської, Токмацької, Чернігівської райдержадміністрацій);

– "Актуальні питання соціальної роботи з дітьми, що перебувають на обліку служб у справах дітей" (в рамках засідання координаційної ради з питань соціального захисту неповнолітніх при голові облдержадміністрації) (для начальників служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, начальників відділів по району служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради);

– "Історичні аспекти державної служби. Втілення сучасних стандартів функціонування державної служби" (для державних службовців – працівників апаратів та структурних підрозділів Вільнянської, Запорізької, Новомиколаївської райдержадміністрацій);

– "Актуальні питання діяльності служб у справах дітей в умовах децентралізації влади" (для начальників служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, керівників закладів соціального захисту дітей Запорізької області);

– "Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні" (для секретарів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, у т.ч об’єднаних територіальних громад;

– "Запобігання корупції у сфері публічного управління" (для державних службовців Головного управління та територіальних управлінь Державної казначейської служби України Запорізької області);

– "Запобігання корупції у сфері публічного управління" (для державних службовців Головного управління та територіальних управлінь Державної казначейської служби України Запорізької області);

– "Тайм-менеджмент як технологія організації часу та спосіб підвищення ефективності й продуктивності праці публічних службовців" (для посадових осіб місцевого самоврядування);

– "Актуальні питання документування управлінської діяльності" – в рамках реалізації програми тематичного постійно діючого семінару "Чинне законодавство України: новації, зміни та практика застосування" (для працівників юридичних служб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування);

– "Актуальні питання праці та соціально-трудових відносин" (для керівних працівників структурних підрозділів із питань праці управлінь соціального захисту населення облдержадміністрацій та райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та фахівців об’єднаних територіальних громад, на яких покладено виконання відповідних обов’язків);

– "Актуальні питання діяльності органів публічної влади у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно" (для державних реєстраторів районних державних адміністрацій);

– "Соціально-психологічні аспекти діяльності публічних службовців" (для державних службовців – працівників Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області);

– "Житлові субсидії: новації та особливості призначення в опалювальний період 2018-2019 років" (для працівників Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, начальників управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення);

– "Як краще купувати за кошти платників податків?" (для посадових осіб місцевого самоврядування – працівників виконавчих органів місцевих рад);

– "Запобігання корупції у сфері публічного управління" (для державних службовців – працівників Азовського басейнового управління Державного агентства рибного господарства);

– "Запобігання корупції у сфері публічного управління" (для державних службовців – працівників Бердянської райдержадміністрації, посадових осіб місцевого самоврядування – працівників виконавчих органів Бердянської міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування Бердянського району);

– "Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні" (для посадових осіб місцевого самоврядування Запорізької області);

– "Актуальні питання здійснення публічних закупівель" (для державних службовців – працівників структурних підрозділів Запорізької райдержадміністрації, посадових осіб місцевого самоврядування Запорізького району);

– "Актуальні питання діяльності архівних установ області" (для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та трудових архівів);

– "Актуальні питання здійснення публічних закупівель" (для працівників місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів міських (міст обласного та районного значення) рад);

– "Державна служба: регіональний історичний контекст" (для державних службовців – працівників Пологівської районної державної адміністрації);

– "Актуальні питання здійснення публічних закупівель" (для публічних службовців Пологівського, Гуляйпільського, Оріхівського, Більмацького районів);

– "Актуальні питання діяльності органів публічної влади у сфері земельних відносин" (для публічних службовців Пологівського, Більмацького, Гуляйпільського, Оріхівського, районів);

– "Актуальні питання діяльності органів публічної влади у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно" (для державних реєстраторів прав на нерухоме майно – працівників виконавчих органів сільських, селищних рад);

– "Актуальні питання місцевого розвитку" (для посадових осіб місцевого самоврядування);

– "Актуальні питання місцевого розвитку" (для посадових осіб виконавчих органів Запорізької міської ради);

– "Українське ділове мовлення: особливості сучасної лексичної культури" (для працівників структурних підрозділів райдержадміністрацій та посадових осіб місцевого самоврядування – працівників виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад);

– "Актуальні питання застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності органів публічної влади" (для посадових осіб місцевого самоврядування);

– "Запобігання корупції у сфері публічного управління" (для державних службовців – працівників Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації);

– "Актуальні питання діяльності служб у справах дітей в умовах децентралізації влади" (для начальників служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад, начальників відділів по районах служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради);

– "Проблемні питання діяльності органів публічної влади щодо соціального захисту дітей в умовах децентралізації влади" (для посадових осіб місцевого самоврядування – представників об'єднаних територіальних громад);

– "Як краще купувати за кошти платників податків? Відкриті торги як основна процедура закупівлі" (для посадових осіб місцевого самоврядування – працівників виконавчих органів місцевих рад);

– "Барометр реформ: медіа грамотність для прес-служб місцевих органів влади, активістів громадських об’єднань та засобів масової інформації" (для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування);

– "Актуальні питання діяльності юридичних служб органів публічної влади" – в рамках реалізації програми тематичного постійно діючого семінару "Чинне законодавство України: новації, зміни та практика застосування" (для працівників юридичних служб органів виконавчої влади);

– "Актуальні питання діяльності центрів надання адміністративних послуг" (для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – адміністраторів центрів надання адміністративних послуг Запорізької області) – 3 навчальні групи;

– "Актуальні питання діяльності центрів надання адміністративних послуг" (для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – працівників центрів надання адміністративних послуг Запорізької області, які виконують функції інтеграторів).

Загальна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію за програмами тематичних короткострокових семінарів, у т.ч. семінарів-тренінгів, становить 2523, серед них 830 державних службовців місцевих органів виконавчої влади, 271 державний службовець територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 1196 посадових осіб місцевого самоврядування, 35 депутатів місцевих рад; 115 інших посадових та службових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 76 працівників підприємств, установ та організацій.