Тематичні постійно діючі семінари

 

Тематичний постійно діючий семінар – система навчальних заходів, які використовуються в процесі навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для періодичного підвищення кваліфікації персоналу з метою підвищення їх професійної компетентності, забезпечення рівня професіоналізму, достатнього для ефективної професійної діяльності в умовах політичних змін, змін державної політики і законодавства тощо.

Тематичні постійно діючі семінари проводяться за програмами та планами, що розробляються відповідними навчальними закладами і затверджуються органами, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", на підставі типових програм і рекомендацій, підготовлених Національною академією та затверджених Нацдержслужбою в установленому порядку.

Навчання за програмами тематичних постійно діючих семінарів та отримання сертифіката про підвищення кваліфікації враховуються державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування під час чергової атестації, зарахування до кадрового резерву та призначення на вищу посаду.

Впродовж 2018 року були реалізовані 12 програм тематичних постійно діючих семінарів "Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова)" (модуль 1-4) в 14 навчальних групах (початковий, середній, високий рівні) для 210 працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (за вечірньою формою навчання).