Навчально-організаційний відділ

Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників

державних підприємств, установ та організацій

 

Навчально-організаційний відділ є структурним підрозділом Запорізького центру перепідготовки і підвищення кадрів, який здійснює навчальну та організаційну діяльність.

Основною метою діяльності відділу є організація і здійснення навчальної роботи для забезпечення потреби місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів, підприємств, установ і організацій області у періодичному підвищенні професійної кваліфікації керівників і спеціалістів.

Основні завдання відділу:

- забезпечення організації навчального процесу відповідно до Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;

- визначення спільно з кадровими службами облдержадміністрації, обласної ради кількісних та якісних потреб у навчанні в системі підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;

- забезпечення своєчасного та якісного створення, постійного ведення і оновлення  комп’ютерного банку даних щодо працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій – слухачів Центру;

- визначення основних напрямів, форм і засобів підвищення кваліфікації кадрів;

             - вивчення напрямів удосконалення організації навчального процесу;

             - координація діяльності науково-педагогічних працівників, викладачів-практиків щодо організації і забезпечення навчального процесу;

            - організація роботи навчально-методичної Ради Центру, ведення відповідної документації. Реалізація рішень навчально-методичної Ради Центру;

- підготовка проектів:

- плану-графіка навчання у Центрі та здійснення заходів щодо його погодження та затвердження;

- рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня;

- документів, пов’язаних з діяльністю Центру, у межах наданої компетенції;

- здійснення заходів щодо організації виїзних занять; сервісного обслуговування слухачів; організації проведення теоретичних, науково-практичних конференцій, симпозіумів, зустрічей; забезпечення друкування, розмножування документації, методичних матеріалів, необхідних для організації навчального процесу;

- організація процесу навчання в комп’ютерному класі;

- ведення обліку проведених занять, підготовка табелю обліку відпрацьованого часу викладачів;

- оформлення свідоцтв та сертифікатів про проходження слухачами навчання в Центрі та ведення обліку виданих свідоцтв, сертифікатів;

- формування в електронному вигляді таблиць звітності щодо категорії слухачів Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та відповідних відомостей про навчання;

- аналіз результатів підвищення кваліфікації кадрів та оцінка ефективності організації навчання;

- пошук та оптимізація необхідної для діяльності Центру інформації через інформаційні мережі;

- підготовка, разом з відділами Центру, звітів та інформаційних матеріалів щодо діяльності закладу;

- зберігання документації, пов'язаної з організацією навчального процесу;

- організація діловодства в Центрі;

-своєчасне внесення змін до електронних телефонних довідників Запорізької облдержадміністрації, її структурних підрозділів, Запорізької обласної ради.

 

 

     Керівництво навчально-організаційним відділом здійснює заступник директора – начальник навчально-організаційного відділу КУРНОСОВА Ольга Анатоліївна.

     У 1991 р. закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут та отримала кваліфікацію вчитель хімії і біології середньої школи (диплом з відзнакою);

     У 2014 р. –  ДВНЗ «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, отримала кваліфікацію магістра державного управління, спеціаліст державного управління (диплом з відзнакою).

     Співробітниками відділу є: Ломаєва Наталія Павлівна – провідний фахівець з навчально-організаційних питань, Долганова Оксана Володимирівна – фахівець І категорії з навчально-організаційних питань (за суміщенням) та Фрунзе Наталія Олександрівна - завідувач канцелярії.