Професійні програми

Професійні програми підвищення кваліфікації   Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. № 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" підвищення кваліфікації за професійними програмами спрямовується на фахове удосконалення та оновлення знань і набуття умінь, навичок державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування...

 

Тематичні короткострокові семінари

Тематичні короткострокові семінари   Тематичний короткостроковий семінар – навчальний захід, який використовується в системі навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для періодичного підвищення кваліфікації персоналу з метою підвищення їх професійної компетентності, забезпечення рівня професіоналізму, достатнього для ефективної професійної діяльності в умовах політичних змін, змін державної політики і законодавства тощо. Підвищення кваліфі...

 

Тематичні постійно діючі семінари

Тематичні постійно діючі семінари   Тематичний постійно діючий семінар – система навчальних заходів, які використовуються в процесі навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для періодичного підвищення кваліфікації персоналу з метою підвищення їх професійної компетентності, забезпечення рівня професіоналізму, достатнього для ефективної професійної діяльності в умовах політичних змін, змін державної політики і законодавства тощо. Т...

 

Виїзні тематичні короткострокові семінари

  Виїзні тематичні короткострокові семінари   З метою надання методичної допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування Запорізької області, а також враховуючи обмеженість видатків на відрядження з підвищення кваліфікації, Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій починаючи з 2009 року у співпраці із За...

 

Тренінги

  Тренінги   Тренінг – короткостроковий захід (або система заходів), який використовується у навчальному процесі з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з метою підвищення рівня їх професійної компетентності, формування системи професійних умінь, навичок інтелектуальної діяльності і самоосвіти шляхом сумісної діяльності тренера (викладача) і групи осіб, яка полягає у виконанні учасниками тренінгу (індивідуа...