Професійні програми підвищення кваліфікації

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. № 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" підвищення кваліфікації за професійними програмами спрямовується на фахове удосконалення та оновлення знань і набуття умінь, навичок державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади відповідних категорій в органах, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", а також осіб зарахованих до кадрового резерву.

Підвищення кваліфікації за професійними програмами здійснюється протягом першого року роботи для вперше прийнятих на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування або обраних та призначених на відповідні посади, а також у разі потреби перед або за результатами чергової атестації, але не рідше ніж один раз на п'ять років.

Професійна програма передбачає навчання:

 • за загальною складовою частиною – удосконалення та оновлення знань і набуття умінь, навичок у вирішенні правових, економічних, політологічних, управлінських, соціально-гуманітарних та інших питань професійної діяльності державного службовця і посадової особи місцевого самоврядування на посадах відповідної категорії;
 • за функціональною складовою частиною – здобуття додаткових знань і набуття умінь, навичок відповідно до вимог професійно-кваліфікаційних характеристик державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування певних категорій посад;
 • за галузевою складовою частиною – здобуття додаткових знань з новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності.

Вимоги до змісту професійних програм розробляються Національною академією та затверджуються Нацдержслужбою.

Професійні програми розробляються відповідними навчальними закладами, розглядаються галузевими чи регіональними радами по роботі з кадрами, узгоджуються з Нацдержслужбою та органами, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації та отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації за зразком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.11. 1997 р. № 1260 (1260-97-п) "Про документи про освіту та вчені звання", враховуються державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування під час чергової атестації, зарахування до кадрового резерву та призначення на вищу посаду.

У Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій розроблені та затверджені в установленому порядку такі професійні програми:

 • Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців;
 • Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;
 • Професійна програма підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців з питань контролю;
 • Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування ІV-VІІ категорій посад з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

           

Впродовж 2016 року у Центрі, відповідно до плану-графіка навчання підвищили рівень професійної компетентності 524 особи, серед яких 74 – державних службовців – працівники місцевих органів виконавчої влади,  444 – посадові особи місцевого самоврядування, 5 – депутатів місцевих рад та 1 – працівник державної установи.

Реалізовано 8 двотижневих професійних програм для наступних категорій слухачів:

 • спеціалістів відділів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, райадміністрацій Запорізької міської ради, які вперше прийняті на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування (дві навчальні групи);
 • сільських, селищних, міських (міст районного значення) голови, їх заступників та депутатів місцевих рад (дві навчальні групи);
 • секретарів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад та депутатів місцевих рад (дві навчальні групи);
 • спеціалістів-землевпорядників сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад та об’єднаних територіальних громад;
 • бухгалтерів органів місцевого самоврядування.

 

3 однотижневі професійні програми для:

 • працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад;
 • спеціалістів відділів персоніфікації пільг управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, управлінь праці та соціального захисту населення міських (міст обласного значення) рад та Запорізької міської ради по районах міста;
 •  начальників відділів з прийому громадян управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, управлінь праці та соціального захисту населення міських (міст обласного значення) рад та Запорізької міської ради по районах міста.

 

Тематичні професійні програми підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування реалізовані для:

 • керівників апаратів райдержадміністрацій, заступників голів районних адміністрацій Запорізької міської ради;
 • державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування регіону (дві навчальні групи).

4 професійні програми підвищення кваліфікації були реалізовані шляхом проведення навчання безпосередньо на робочому місці – в управліннях праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Дніпровському, Олександрівському, Комунарському та Вознесенівському районах.