Тематичні короткострокові семінари

 

Тематичний короткостроковий семінар – навчальний захід, який використовується в системі навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для періодичного підвищення кваліфікації персоналу з метою підвищення їх професійної компетентності, забезпечення рівня професіоналізму, достатнього для ефективної професійної діяльності в умовах політичних змін, змін державної політики і законодавства тощо.

Підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткострокових семінарів відіграє особливу роль у професіоналізації публічної служби, оскільки передбачає:

 • чітку спрямованість на задоволення конкретних навчальних потреб і професійних інтересів державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, що виникають у зв'язку зі змінами державної політики і законодавства;
 • можливість за відносно короткий час здобути додаткові знання з новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності, а також удосконалити окремі аспекти професійної компетентності (зокрема, розширити і систематизувати знання, підвищити рівень оволодіння уміннями, необхідних для виконання посадових обов'язків та інш.).

Навчання за програмами тематичних  короткострокових  семінарів та отримання сертифіката про підвищення кваліфікації враховуються державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування під час чергової атестації, зарахування до кадрового резерву та призначення на вищу посаду.

 

Впродовж 2016 року в Центрі, відповідно до плану-графіка навчання, підвищили кваліфікацію за програмами тематичних короткострокових семінарів 2406 осіб, серед яких 937 – державний службовець місцевих органів виконавчої влади, 227 – державних службовці територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 935 – посадових осіб місцевого самоврядування, 272 – працівників державних установ та 35 – депутатів місцевих рад.

В ході реалізації навчальних програм підвищення кваліфікації опрацьовані наступні теми:

 • "Актуальні питання діяльності архівних установ області";
 • "Залучення молоді на державну службу";
 • "Актуальні питання надання соціальних послуг в умовах адміністративно-територіальної реформи";
 • "Актуальні питання застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності органів публічної влади";
 • "Контроль за виконанням документів як складова механізму забезпечення виконавської дисципліни";
 • "Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні";
 • "Актуальні питання роботи з дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку служб у справах дітей";
 • "Актуальні питання реалізації державної кадрової політики в умовах оновленого законодавства про державну службу";
 • "Актуальні питання роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування";
 • "Актуальні питання реалізації державної регуляторної політики";
 • "Актуальні питання діяльності органів влади зі зверненнями громадян та забезпечення їх доступу до публічної інформації";
 • "Актуальні питання забезпечення дієвого контролю в органах виконавчої влади";
 • "Організація роботи зі зверненнями громадян";
 • "Актуальні питання реалізації Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей";
 • "Актуальні питання призначення та виплат всіх видів державних допомог";
 • "Актуальні питання реалізації положень законодавства щодо звернення громадян та доступу до публічної інформації";
 • "Актуальні питання діяльності підрозділів внутрішнього аудиту в структурних підрозділах облдержадміністрації та інших органах виконавчої влади";
 • "Актуальні питання створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків";
 • "Актуальні питання діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в умовах оновленого законодавства";
 • "Актуальні питання діяльності служб у справах дітей";
 • "Головні аспекти розробки інфраструктурних проектів у відповідності до формату аплікаційних вимог";
 • "Актуальні питання праці та соціально-трудових відносин";
 • "Запобігання корупції у сфері публічного управління";
 • "Актуальні питання організації та здійснення публічних закупівель";
 • "Актуальні питання вдосконалення діяльності ЦНАП";
 • "Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування: децентралізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг";
 • "Актуальні питання соціальної роботи із сім'ями з дітьми";
 • "Актуальні питання взаємодії органів публічної влади з громадськістю в процесі формування і реалізації державної і регіональної політики";
 • "Актуальні питання діяльності архівних установ області";
 • "Запобігання корупції у сфері публічного управління";
 • "Актуальні питання реалізації державної регуляторної політики";
 • "Актуальні питання застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності органів публічної влади";
 • "Актуальні питання реалізації положень законодавства щодо звернення громадян та доступу до публічної інформації";
 • "Культура мовлення як складова адміністративної культури";
 • "Актуальні питання охорони навколишнього природного середовища";
 • "Запобігання корупції у сфері публічного управління";
 • "Актуальні питання діяльності служб у справах дітей";
 • "Актуальні питання євроінтеграції України в умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".