Тренінги

 

Тренінг – короткостроковий захід (або система заходів), який використовується у навчальному процесі з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з метою підвищення рівня їх професійної компетентності, формування системи професійних умінь, навичок інтелектуальної діяльності і самоосвіти шляхом сумісної діяльності тренера (викладача) і групи осіб, яка полягає у виконанні учасниками тренінгу (індивідуально чи у малих групах) під керівництвом тренера вправ, практичних завдань, за змістом і характером близьких до професійних.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. № 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" тренінги для державних службовців IV-VII категорії проводять центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, а також регіональні інститути державного управління, інститут  підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії та галузеві навчальні заклади.

Тренінги проводяться за програмами та планами, що розробляються відповідними навчальними закладами і затверджуються органами, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування, на підставі типових програм і рекомендацій, підготовлених Національною академією та затверджених Нацдержслужбою в установленому порядку.

Згідно з сучасними вимогами до системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, які передбачають використання інноваційних навчальних технологій, Запорізький центр перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій системно впроваджує в своїй діяльності активні форми навчання, зокрема - тренінгові програми.

           

У 2016 році згідно з сучасними вимогами до системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, які передбачають використання інноваційних навчальних технологій, Центр продовжує застосовувати в своїй діяльності активні форми навчання, зокрема, тренінгові програми. Організовані та проведені такі семінари-тренінги:

  • "Розвиток лідерських якостей для працівників місцевих органів виконавчої влади";
  • "Розробка проектів та програм розвитку місцевого самоврядування";
  • "Фактори ефективної комунікації. Особливості ділового спілкування";
  • "Розвиток корпоративної культури органу публічної влади";
  • "Психологічні основи побудови ефективного ділового спілкування"
  • "Профілактика професійного вигорання, як фактор забезпечення покращення надання послуг населенню".